Nominacje Prezesa Ministrantów 2017

Kierując się dobrem wspólnoty ministranckiej oraz pożytkiem parafii, Prezes Ministrantów Łukasz Zieliński, podjął następujące decyzje dotyczące ministrantów, które wejdą w życie w lipcu 2017 roku.

  • Stanisław ZAGÓRSKI  – dotychczas ministrant młodszy – z dniem 1 lipca 2017 zostaje mianowany ministrantem starszym.
  • Karol KRYSZTOFIAK – dotychczas pełnił funkcję Wiceprezesa Ministrantów – z dniem 1 lipca 2017 zostaje zwolniony z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Ministrantów i zostaje włączony do sekcji sportowej w duszpasterstwie ministrantów. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.