Zdjęcia z uroczystości w Katedrze Poznańskiej

Dnia 13 października 2018 o godz. 11:00 w Katedrze Poznańskiej została odprawiona uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Grzegorza Balcerka, podczas której nasi ministranci – Bartosz i Łukasz – otrzymali błogosławieństwo do pełnienia funkcji ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym!

Jakie są zadania ceremoniarza?

Zadaniem ceremoniarza jest ukazywanie i jednoczenie ducha celebracji i jej uczestników. Powinien przede wszystkim kochać i modlić się tym, co jest celebrowane w taki sposób, aby czuć się włączonym we wspólnotę uczuć i wiary. Nie może jednak zatracić poczucia wewnętrznego przeżywania Eucharystii. Jego działania, wyrażające się w przygotowaniu i prowadzeniu czynności liturgicznych, winny być jasne i dokładne, ale również cierpliwe i pokorne. Nie mogą jednak być one dominujące i utrudniające przejście od znaków do znaczenia. Podczas celebracji ceremoniarz powinien być obecny, ale prawie niewidoczny, aktywny tylko w razie konieczności. Poprzez uprzejme i spokojne zachęty niech wymaga jednomyślności gestów i odpowiedzi, posługuje się delikatną i pewną gestykulacją, sprzyjającą skupieniu, słuchaniu, modlitewnemu dialogowi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.