Plan służby

PONIEDZIAŁEK

07:00
18:00 – ES, TWJWSK,
18:30TW, ME, JM,


wtorek

07:00
18:00KD,
18:30 – ZA, MA,


środa

07:00
18:00 PB,
18:30 – MT,


czwartek

07:00
18:00 – PKTMDM,
18:30 SP, JM,


piątek

07:00
18:00FP, MG,
18:30 – ŁZFK, PASW, MLMW,


sobota

07:00
18:30


niedziela

07:30
09:00 FKES, PAMSZA,
10:15TW, SP, ME, SWMW, JMSK, KD,
11:30ŁZPB, PK, DKFP, MGMTDM,
12:45RMTMJW,
19:00DA, KK, ML, MA,


Ministranci bez wyznaczonej służby:  brak