Plan służby

PONIEDZIAŁEK

07:00
18:00 – ES, TWSK,
18:30TW, ME, JM,


WTOREK

07:00
18:00KD,
18:30 KM,


ŚRODA

07:00
18:00 PB,
18:30 – MT,


CZWARTEK

07:00
18:00 – PKTMDM,
18:30 SP, JM,


PIĄTEK

07:00
18:00FP, MGMU,
18:30 – ŁZFK, SWPA, MLMW,


SOBOTA

07:00
18:30


NIEDZIELA

07:30
09:00 FKES, PAMS,
10:15TW, SP, ME, SWMW, JMSK, KD,
11:30ŁZPB, PK, DKFP, MGMTDM, MU, KM,
12:45RMTM,
19:00DA, KK, ML,


Ministranci bez wyznaczonej służby:  brak