Kapłani

KS. KAN. RYSZARD ADAMCZAK
Proboszcz (od 20.02.1999)
Urodzony: 27.02.1963
Data święceń: 23.05.1989
Pochodzi z parafii pw. św. Mikołaja w Krobii
Poprzednie parafie:
+ 1989-1992  wikariusz w parafii pw. św. Marcina w Swarzędzu
+ 1992-1999  wikariusz w parafii katedralnej w Poznaniu
+ 1999-obecnie proboszcz w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Śremie


KS. MICHAŁ PĘKAL
Wikariusz (od 25.08.2016)
Urodzony: 00.00.1984
Data święceń: 15.05.2008
Pochodzi z parafii pw. MB Zwycięskiej w Poznaniu
Poprzednie parafie:
+ 2008-2010  wikariusz w parafii pw. Świętego Krzyża w Szamotułach
+ 2010-2016  wikariusz w parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Sierakowie
+ 2016-obecnie wikariusz w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Śremie


KS. ŁUKASZ MAĆKOWIAK
Opiekun Ministrantów (od 04.09.2016)
Wikariusz (od 25.08.2016)
Urodzony: 24.08.1984
Data święceń: 21.05.2009
Pochodzi z parafii pw. św. Jakuba w Sobiałkowie
Poprzednie parafie:
+ 2009-2011  wikariusz w parafii pw. św. Brata Alberta w Kościanie
+ 2011-2016  wikariusz w parafii pw. św. Mikołaja w Krobi
+ 2016-obecnie wikariusz w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Śremie


KS. JACEK MACIUDZIŃSKI
Wikariusz (od 25.08.2016)
Urodzony: 00.00.1987
Data święceń: 22.05.2014
Pochodzi z parafii pw. Objawienia Pańskiego w Poznaniu
Poprzednie parafie:
+ 2014-2016  wikariusz w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Obornikach
+ 2016-obecnie wikariusz w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Śremie

.


Opiekunowie i Prezesi Ministrantów