Kontakt

Ministranci przy parafii pw.
Najświętszego Serca Jezusa w Śremie

Adres parafii:
ul. Kilińskiego 23
63-100 Śrem

Opiekun Ministrantów: 
ks. Karol Wachowiak

Prezes Ministrantów:
Łukasz Zieliński

Kontakt:
ministranci@nsjsrem.pl