Kontakt

Ministranci przy parafii pw.
Najświętszego Serca Jezusa w Śremie

Adres parafii:
ul. Kilińskiego 23
63-100 Śrem

Administrator strony:
Prezes Ministrantów
Łukasz Zieliński