Kontakt

Ministranci przy parafii pw.
Najświętszego Serca Jezusa w Śremie

Adres parafii:
ul. Kilińskiego 23
63-100 Śrem

Opiekun duszpasterski: 
ks. Michał Pękal

Prezes Ministrantów:
Łukasz Zieliński
(administrator strony)