logo-herb

MINISTRANCI NSJ ŚREM

ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

Formacja ministrantów

STOPNIE

STATUT

ZASADY ŻYCIA

PUNKTACJA

Każdy ministrant jest przygotowany do zadań, które mają szczególny charakter. Są poniekąd związane z odpowiedzialnością za innych. Ustanowieni lektorzy oraz ceremoniarze to zespół najbliższych współpracowników duszpasterzy nie tylko w sprawach celebracji liturgicznych, sprawowanych w kościele w ciągu roku liturgicznego, lecz także formacji liturgicznej i apostolskiej całej wspólnoty parafialnej. 

Znak, który otrzymuje lektor ma zarówno charakter ich służby, jak też podkreśla jeszcze głębszy związek każdego z nich z Panem Jezusem. Inny znak otrzymują ci, którzy ukończą roczną formację ceremoniarza. Znakiem, którzy otrzymują jest krzyż z wizerunkiem ukrzyżowanego Zbawiciela

Lektor

Osoby, które rozeznają powołanie do służenia Bogu przez słowo i modlitwę są zaproszone do spełniania w liturgii trzech funkcji: czytania słowa Bożego, odczytywania wezwań modlitwy powszechnej, a także wygłaszania komentarzy, jeśli są one przewidziane.

„Główną cześć Liturgii słowa stanowią czytania wzięte z Pisma Świętego oraz wykonywane między nimi śpiewy; homilia zaś, wyznanie wiary i modlitwa powszechna, czyli modlitwa wiernych, są rozwinięciem i zakończeniem Liturgii słowa. W czytaniach bowiem, które homilia wyjaśnia, Bóg przemawia do swego ludu, ujawnia misterium odkupienia i zbawienia oraz dostarcza wiernym duchowego pokarmu; sam Chrystus przez swoje słowo jest obecny pośród wiernych” (OWMR 55).

Aby zostać lektorem trzeba ukończyć specjalny kurs lektorski, organizowany przez Archidiecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej. Kurs kończy się egzaminem, a uwieńczeniem przygotowań jest uroczystość w Katedrze Poznańskiej, gdzie podczas Mszy Świętej nowi lektorzy przyjmują z rąk Księdza Biskupa krzyż lektorski. 

Ceremoniarz

Uwieńczeniem ścieżki w formacji ministranckiej jest funkcja ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym. Do obowiązków ceremoniarza należy: przeprowadzenie próby liturgii, czuwanie nad przebiegiem liturgii, dawanie znaków celebransowi oraz asyście, co należy w danym momencie zrobić, podawanie modlitw i dodatkowych tekstów celebransowi, ustawianie procesji na wejście i wyjście, rozpoczęcie modlitw przed i po Mszy Świętej, interweniuje w nietypowych sytuacjach, które zakłócają przebieg liturgii, np. brak puryfikaterza, itp. Ceremoniarzem może więc zostać osoba, która dobrze zna liturgię i przeszła odpowiednie kursy. Musi wykazywać się dużą wiedzą oraz wzorową postawą zarówno przy ołtarzu jak i w życiu osobistym. 

Aby zostać ceremoniarzem, również jak w przypadku lektora trzeba ukończyć specjalny kurs lektorski, organizowany przez Archidiecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej. Kurs kończy się egzaminem, a uwieńczeniem przygotowań jest uroczystość w Katedrze Poznańskiej, gdzie podczas Mszy Świętej nowi ceremoniarze przyjmują z rąk Księdza Biskupa krzyż ceremoniarski. 

Zasady życia ministrantów

Punktacja ministrancka

Nieobecności na służbie należy usprawiedliwić w zeszycie w zakrystii lub odrobić w innym dniu. 

Nasze zbiórki

W czasie kolędy
zbiórek nie ma

Czwartek 25.11.2021
o godz. 17:00
w zakrystii/ kościele

Dla kandydatów
w soboty o 9:30

Dla młodszych 
w soboty o 10:30

Sprawdź
w ogłoszeniach
parafialnych

Przerwa
wakacyjna

Przerwa wakacyjna

Adwentowe odliczanie

Dni do Świąt
BOŻE NARODZENIE

Ogłoszenia Zarządu

Jesteśmy na Facebooku