Formacja ministrantów

STOPNIE

STATUT

ZASADY ŻYCIA

PUNKTACJA

Każdy ministrant jest przygotowany do zadań, które mają szczególny charakter. Są poniekąd związane z odpowiedzialnością za innych. Ustanowieni lektorzy oraz ceremoniarze to zespół najbliższych współpracowników duszpasterzy nie tylko w sprawach celebracji liturgicznych, sprawowanych w kościele w ciągu roku liturgicznego, lecz także formacji liturgicznej i apostolskiej całej wspólnoty parafialnej. 

Znak, który otrzymuje lektor ma zarówno charakter ich służby, jak też podkreśla jeszcze głębszy związek każdego z nich z Panem Jezusem. Inny znak otrzymują ci, którzy ukończą roczną formację ceremoniarza. Znakiem, którzy otrzymują jest krzyż z wizerunkiem ukrzyżowanego Zbawiciela

Lektor

Osoby, które rozeznają powołanie do służenia Bogu przez słowo i modlitwę są zaproszone do spełniania w liturgii trzech funkcji: czytania słowa Bożego, odczytywania wezwań modlitwy powszechnej, a także wygłaszania komentarzy, jeśli są one przewidziane.

„Główną cześć Liturgii słowa stanowią czytania wzięte z Pisma Świętego oraz wykonywane między nimi śpiewy; homilia zaś, wyznanie wiary i modlitwa powszechna, czyli modlitwa wiernych, są rozwinięciem i zakończeniem Liturgii słowa. W czytaniach bowiem, które homilia wyjaśnia, Bóg przemawia do swego ludu, ujawnia misterium odkupienia i zbawienia oraz dostarcza wiernym duchowego pokarmu; sam Chrystus przez swoje słowo jest obecny pośród wiernych” (OWMR 55).

Aby zostać lektorem trzeba ukończyć specjalny kurs lektorski, organizowany przez Archidiecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej. Kurs kończy się egzaminem, a uwieńczeniem przygotowań jest uroczystość w Katedrze Poznańskiej, gdzie podczas Mszy Świętej nowi lektorzy przyjmują z rąk Księdza Biskupa krzyż lektorski. 

Ceremoniarz

Uwieńczeniem ścieżki w formacji ministranckiej jest funkcja ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym. Do obowiązków ceremoniarza należy: przeprowadzenie próby liturgii, czuwanie nad przebiegiem liturgii, dawanie znaków celebransowi oraz asyście, co należy w danym momencie zrobić, podawanie modlitw i dodatkowych tekstów celebransowi, ustawianie procesji na wejście i wyjście, rozpoczęcie modlitw przed i po Mszy Świętej, interweniuje w nietypowych sytuacjach, które zakłócają przebieg liturgii, np. brak puryfikaterza, itp. Ceremoniarzem może więc zostać osoba, która dobrze zna liturgię i przeszła odpowiednie kursy. Musi wykazywać się dużą wiedzą oraz wzorową postawą zarówno przy ołtarzu jak i w życiu osobistym. 

Aby zostać ceremoniarzem, również jak w przypadku lektora trzeba ukończyć specjalny kurs lektorski, organizowany przez Archidiecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej. Kurs kończy się egzaminem, a uwieńczeniem przygotowań jest uroczystość w Katedrze Poznańskiej, gdzie podczas Mszy Świętej nowi ceremoniarze przyjmują z rąk Księdza Biskupa krzyż ceremoniarski. 

Zasady życia ministrantów

Punktacja ministrancka

 

 • Służenie na Mszy Świętej w dzień powszedni +5 punków
 • Służenie na kolejnej Mszy Świętej w dzień powszedni +6 punktów
 • Służenie na Mszy Świętej porannej w dni powszednie +8 punktów
 • Służenie na Mszy Świętej w niedzielę +5 punktów
 • Służenie na kolejnej Mszy w niedzielę +6 punktów
 • Służenie podczas nabożeństw +4 punkty
 • Służenie podczas nabożeństwa „La Salette” +5 punktów
 • Służenie podczas nabożeństwa do M.B. Nieustającej Pomocy +2 punkty
 • Służenie na Mszy Świętej z udziałem Biskupa +10 punktów
 • Nieodpowiednie zachowanie w czasie Mszy od -3 punktów
 • Nieobecność na Mszy Świętej w dni powszednie -5 punktów
 • Obecność na zbiórce ministranckiej +5 punktów
 • Dodatkowe punkty dodatnie lub ujemne za zachowanie, czuwanie, pomoc przy różnego rodzaju akcjach itd. zostają przyznane przez osobę odpowiedzialną za punktację, a wysokość przyznania punktów ustala Prezes Ministrantów.