Zasady

> >  ZOBACZ STATUT NASZEJ WSPÓLNOTY  < <

 

Sposób punktowania:

 • Służenie na Mszy Świętej od poniedziałku do soboty +5 punków
 • Służenie na Mszy Świętej porannej w dni powszednie +8 punktów
 • Służenie na Mszy Świętej porannej w dni powszednie +8 punktów
 • Służenie w niedzielę +5 punktów
 • Służenie podczas nabożeństw +4 punkty
 • Służenie podczas nabożeństwa „La Salette” +5 punktów
 • Służenie podczas nabożeństwa do M.B. Nieustającej Pomocy +2 punkty
 • Służenie dodatkowe w niedzielę +6 punktów
 • Służenie na Mszy Świętej z udziałem Biskupa +10 punktów
 • Nieodpowiednie zachowanie w czasie Mszy od -3 punktów
 • Nieobecność na służbie w tygodniu -5 punktów
 • Obecność na zbiórce +5 punktów
 • Dodatkowe punkty dodatnie lub ujemne za zachowanie, czuwanie, pomoc przy różnego rodzaju akcjach itd. zostają przyznane przez osobę odpowiedzialną za punktację, a wysokość przyznania punktów ustala Prezes Ministrantów.

Punktacja może ulec zmianie w każdej chwili – informacja o tym zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w dolnej zakrystii.