Ministranci

ŁUKASZ ZIELIŃSKI
Prezes Ministrantów (od 25.06.2016)

Stopień: Ceremoniarz
Urodzony: 11.07.1999
Ministrantem od: 22.11.2009

FILIP KOZŁOWSKI
Wiceprezes Ministrantów (od 25.06.2016)
Stopień: Ceremoniarz

Urodzony: 01.05.1998
Ministrantem od: 2007

SEBASTIAN WITASIAK
Członek Zarządu ds. sportu (od 28.09.2019)
Stopień: Lektor

Urodzony: 26.10.2001
Ministrantem od: 19.12.2010

MINISTRANCI PARAFII PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA W ŚREMIE
ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

podsumowanie

  • Ministranci Młodsi: 11
  • Ministranci Starsi: 12
  • Lektorzy: 3
  • Ceremoniarze: 5
  • RAZEM: 32 ministrantów