Modlitwy

modlitwa przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
aby myśli moje były przy Tobie,
aby oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie.
Amen.

MODLITWA Po SŁUŻENIu

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby,
spraw, bym uświęcony uczestnictwem
w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.