logo-herb

MINISTRANCI NSJ ŚREM

ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

Błogosławieństwo lektorów i ceremoniarzy

W sobotę 24 kwietnia 2021 r. w katedrze poznańskiej biskup Zdzisław Fortuniak celebrował Mszę św., w czasie której udzielił błogosławieństwa 43 lektorom i 12 ceremoniarzom z Archidiecezji Poznańskiej.

W homilii ksiądz biskup powiedział, że wśród różnych treści, które człowiek czyta wyjątkowe znaczenie ma lektura Pisma Świętego. Odwołując się do Ewangelii tego dnia, biskup powiedział, że słowa Pisma Świętego dają życie wieczne. Celebrans przypomniał również postać św. Hieronima, który ponad 30 lat swojego życia spędził w ojczyźnie Jezusa, zgłębiając teksty biblijne, tłumacząc je na łacinę oraz pisząc do nich komentarze. Poświęcił swoje życie poznawaniu Biblii. Umieścił w centrum swego życia i swej działalności Słowo Boże, które wskazuje człowiekowi ścieżki życia i ukazuje mu tajemnice świętości. Warto podkreślić, iż św. Hieronim uważał, że Pismo Święte lepiej czytać we wspólnocie, wówczas staje się bardziej zrozumiałe.

Celebrans przypomniał również, że przygotowanie do funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym powinno być przede wszystkim duchowe, aby lektor potrafił żyć czytanym słowem. Konieczne jest także przygotowanie bardziej techniczne zakładające formację w dwóch dziedzinach: biblijnej i liturgicznej. Formacja biblijna zmierza do tego, aby lektorzy potrafili zrozumieć czytania w ich własnym kontekście oraz w świetle wiary pojmować istotną treść orędzia objawienia. Formacja liturgiczna winna lektorom zapewnić pewną znajomość sensu struktury Liturgii słowa oraz związków między Liturgią słowa i Liturgią eucharystyczną. Przygotowanie techniczne ma na celu przyswojenie lektorom umiejętności publicznego czytania zarówno żywym głosem jak i przy pomocy współczesnych urządzeń nagłaśniających.

Zwracając się do kandydatów na ceremoniarzy bp Fortuniak, powiedział, że autentyczność ich służby musi wynikać z żywej relacji ze słowem Bożym.

Nowo pobłogosławieni lektorzy przygotowywali się do swoich funkcji w ramach kurów prowadzonych przez: Ks. Piotra Kusia – dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej im. świętego Stanisława Kostki w Poznaniu; Księży Patryka Wendekera i Damiana Kopra – prowadzących kurs w dekanacie krobskim oraz diakona Marka Nowaka przygotowującego przyszłych lektorów w Mosinie. Formację ceremoniarzy dla uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego KSW prowadził ks. Grzegorz Konieczny.

archpoznan.pl

Nasze zbiórki

W czasie kolędy
zbiórek nie ma

Czwartek 25.11.2021
o godz. 17:00
w zakrystii/ kościele

Dla kandydatów
w soboty o 9:30

Dla młodszych 
w soboty o 10:30

Sprawdź
w ogłoszeniach
parafialnych

Przerwa
wakacyjna

Przerwa wakacyjna

Adwentowe odliczanie

Dni do Świąt
BOŻE NARODZENIE

Ogłoszenia Zarządu

Jesteśmy na Facebooku