logo-herb

MINISTRANCI NSJ ŚREM

ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

Co ma wspólnego moja wiara z Kościołem?

Nikt nie może wierzyć dla samego siebie, tak jak nikt nie może żyć dla siebie samego. Otrzymujemy wiarę od Kościoła i żyjemy nią we wspólnocie z innymi ludźmi, z którymi dzielimy się wiarą.

Wiara jest czymś najbardziej osobistym w życiu człowieka, ale nie jest sprawą prywatną. Kto chce wierzyć, musi umieć powiedzieć zarówno „Ja” jak również „My”, gdyż wiara, którą nie można się dzielić i której nie można przekazać, byłaby irracjonalna. Każdy wierzący dobrowolnie zgadza się z „wierzymy” Kościoła. Od niego otrzymał wiarę. Kościół przez stulecia prowadził człowieka do wiary, zachowywał go od błędów i wskazywał mu drogę. Wierzyć to zatem podzielać wspólne przekonanie. Niesie mnie wiara innych, podobnie jak ogień mojej wiary zapala i umacnia innych.

Tam, gdzie dwaj lub trzej zbierają się w moje imię, jestem pośród nich.

Mt 18, 20

Kościół podkreśla „Ja” i „My” wiary przez to, że podczas liturgii Mszy Świętej wszyscy razem, składając wyznanie wiary (Symbol nicejsko-konstantynopolitański), mówimy „wierzę”. Warto nadmienić, że pierwotnie pierwsze zdanie mszalnego wyznania wiary zaczynało się od słów „wierzymy”, zaś „wierzę” (credo) rozpoczynało wyznanie wiary zwane Symbolem Apostolskim.

Nasze zbiórki

W czasie kolędy
zbiórek nie ma

Czwartek 25.11.2021
o godz. 17:00
w zakrystii/ kościele

Dla kandydatów
w soboty o 9:30

Dla młodszych 
w soboty o 10:30

Sprawdź
w ogłoszeniach
parafialnych

Przerwa
wakacyjna

Przerwa wakacyjna

Adwentowe odliczanie

Dni do Świąt
BOŻE NARODZENIE

Ogłoszenia Zarządu

Jesteśmy na Facebooku