logo-herb

MINISTRANCI NSJ ŚREM

ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

Księgi liturgiczne – znasz je wszystkie?

1. MSZAŁ RZYMSKI
Jest to najgrubsza i największa księga liturgiczna, która służy kapłanowi do odprawiania Mszy św. Podzielona jest na Msze okresów liturgicznych, Msze własne o świętych, Msze wspólne, Msze obrzędowe, Msze w różnych potrzebach, Msze wotywne, Msze za zmarłych. Pośrodku między Mszami okresów liturgicznych a Mszami własnymi o świętych zostały umieszczone części stałe Mszy św.

2. LEKCJONARZ
Obejmuje łącznie dziewięć tomów:

  • Tomy I-VI – tak samo, jak w I wydaniu
  • Tom VII – teksty na msze obrzędowe
  • Tom VIII – teksty na msze w różnych potrzebach i wotywne
  • Tom IX – teksty na msze pogrzebowe i za zmarłych

3. PONTYFIKAŁ RZYMSKI
Obejmuje:
– obrzędy bierzmowania,
– obrzędy święceń (biskupa, diakonów i prezbiterów),
– obrzędy wprowadzenia w posługę lektora i akolity,
– obrzędy błogosławienia opata i ksieni,
– obrzędy błogosławieństwa Oleju katechumenów, chorych i Krzyżma,
– obrzędy dedykacji kościoła,
– obrzędy ustanowienia nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii.

4. RYTUAŁ RZYMSKI
Obejmuje:
– obrzędy chrztu dzieci,
– obrzędy wtajemniczenia chrześcijańskiego dorosłych,
– obrzędy pokuty,
– obrzędy Komunii św. i kultu Eucharystii poza Mszą św.,
– obrzędy sakramentu małżeństwa,
– obrzędy sakramentu chorych,
– obrzędy profesji zakonnej,
– obrzędy konsekracji dziewic,
– obrzędy pogrzebu,
– obrzędy egzorcyzmów,
– obrzędy koronacji obrazów Najświętszej Maryi Panny,
– księgę błogosławieństw,
– Graduale simplex,
– ceremoniał biskupów.

5. LITURGIA GODZIN (BREWIARZ)
Składa się z czterech tomów:
I – Adwent, Boże Narodzenie,
II – Wielki Post i Wielkanoc,
III, IV – czas „w ciągu roku”.

 

niedziela.pl

Nasze zbiórki

W czasie kolędy
zbiórek nie ma

Czwartek 25.11.2021
o godz. 17:00
w zakrystii/ kościele

Dla kandydatów
w soboty o 9:30

Dla młodszych 
w soboty o 10:30

Sprawdź
w ogłoszeniach
parafialnych

Przerwa
wakacyjna

Przerwa wakacyjna

Adwentowe odliczanie

Dni do Świąt
BOŻE NARODZENIE

Ogłoszenia Zarządu

Jesteśmy na Facebooku