logo-herb

MINISTRANCI NSJ ŚREM

ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

Kurs Lektorski 2021

Z przykrością informujemy, że ze względu na zbyt małe zainteresowanie kursem na Serdecznej Osadzie w dniach 16-20 sierpnia 2021 roku kurs lektorski nie odbędzie się. Kurs zostaje jednak przełożony i odbędzie się w innej formie. Szczegóły znajdują się poniżej. 

Informujemy, że Duszpasterstwo Ministrantów parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Śremie organizuje zaoczny kurs lektorski dla ministrantów, którzy pragną włączać się w liturgię słowa w swoich parafiach. Kurs lektorski rozpocznie się w sobotę 11 września o godz. 9:00 i będzie się odbywał w kolejne soboty (ok. 6-7 zjazdów do godz. 13:00-14:00)

Szczegółowe informacje

Dokumenty do pobrania

Pliki pojawią się wkrótce…

Funkcja lektora w zgromadzeniu liturgicznym

Jedną z funkcji w zgromadzeniu liturgicznym, jest funkcja bądź posługa lektora. Misją lektora w Kościele jest proklamacja słowa Bożego, z wyjątkiem Ewangelii. Gdy nie ma psałterzysty, może on również wykonywać psalm responsoryjny, a pod nieobecność diakona podawać wezwania modlitwy wiernych[1]. Oprócz odczytywania słowa Bożego, powołaniem lektora jest też służba na rzecz własnej wspólnoty parafialnej, np. przez posługę ewangelizacyjną w apostolacie biblijnym bądź pomoc w prowadzeniu strony internetowej.[2] W ten sposób młodzi ludzie stają się świadkami Chrystusa wobec braci, szczególnie zaś wobec rówieśników.

W trosce o należyte przygotowanie i formację kandydatów na lektorów Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej przygotowało materiały formacyjne na kurs lektorski. Obejmują one formację wewnętrzną, biblijną, liturgiczną i fonetyczną. Materiały zostały tak ułożone, aby kandydat na lektora nie tylko nabierał sprawności duchowej, ale również doskonalił umiejętność proklamacji słowa Bożego zgodnie z zasadami języka polskiego.
W wymiarze godzinowym na formacje: wewnętrzną, biblijną i liturgiczną należy przeznaczyć po 6 godzin, natomiast na fonetykę 12 godzin (łącznie 30 godzin).

Świętość Eucharystii domaga się, aby funkcję lektora podejmowały osoby godne zaufania, prowadzące życie sakramentalne oraz pragnące żyć słowem Bożym. Odpowiednim wiekiem dla kandydatów wydaje się być przynajmniej IVII klasa szkoły podstawowej (w uzasadnionych przypadkach wcześniej). Zadaniem duszpasterza jest rozeznawanie w gronie służby liturgicznej i proponowanie wybranym kandydatom przygotowania do funkcji lektora.

[1] Por. OWMR 99, 194-198.

[2] Por. Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej 43.

Zgłoszenie na kurs lektorski

Wyślij informację w poniższym formularzu zgłoszeniowym online. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej do 04.09.2021.

Pierwszego dnia kursu na miejscu należy złożyć:

Dokumenty do pobrania wyżej na stronie.

Ośrodek Serdeczna Osada na zdjęciach

Kontakt z organizatorem

Nasze zbiórki

W czasie kolędy
zbiórek nie ma

Czwartek 25.11.2021
o godz. 17:00
w zakrystii/ kościele

Dla kandydatów
w soboty o 9:30

Dla młodszych 
w soboty o 10:30

Sprawdź
w ogłoszeniach
parafialnych

Przerwa
wakacyjna

Przerwa wakacyjna

Adwentowe odliczanie

Dni do Świąt
BOŻE NARODZENIE

Ogłoszenia Zarządu

Jesteśmy na Facebooku