logo-herb

MINISTRANCI NSJ ŚREM

ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

Kursy liturgiczne – wakacje 2023

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej w okresie wakacyjnym organizuje:

  • Kurs lektora
  • Kurs psałterzysty
  • Kurs ceremoniarza
  • Kurs animatora

Kurs lektora

Organizator: Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej

Terminy: 19-24 lipca; 17-22 sierpnia

Kurs lektora kierujemy do ministrantów po VII klasie szkoły podstawowej, którzy posiadają umiejętność płynnego czytania i mają pragnienie proklamowania czytań podczas Mszy św. Kurs obejmuje warsztat fonetyczny oraz formację duchowąbiblijną liturgiczną. Wszyscy kursanci otrzymają opracowany przez Duszpasterstwo Służby Liturgicznej specjalny skrypt, który będzie wykorzystywany w czasie kursu. Ministranci będą poznawać Słowo Boże, doskonalić umiejętność prawidłowego czytania, a także poznawać przepisy dotyczące proklamacji Słowa Bożego podczas liturgii. Kurs kończy się egzaminem w czasie turnusu.

Kurs odbywa się w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu (ul. Wieżowa 2/4 na Ostrowie Tumskim).
Koszt kursu wynosi 500zł.

Kurs psałterzysty

Organizator: Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej

Termin: 10-17 lipca

Kurs psałterzysty kierujemy do ministrantów po mutacji, którzy mają pragnienie głoszenia Słowa Bożego podczas liturgii poprzez śpiew psalmu responsoryjnego. Kurs obejmuje warsztat śpiewu oraz formację duchowąbiblijną liturgiczną. Podczas kursu ministranci będą ćwiczyli śpiewy podczas liturgii słowa (przede wszystkim psalmu responsoryjnego), a także poznawać zasady wykonywania śpiewu podczas liturgii. Kurs kończy się egzaminem w czasie turnusu.

Kurs odbywa się w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu (ul. Wieżowa 2/4 na Ostrowie Tumskim).
Koszt kursu wynosi 620zł.

Kurs ceremoniarza

Organizator: Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej

Terminy: 10-17 lipca; 8-15 sierpnia

Kurs ceremoniarza kierujemy do ministrantów po VIII klasie szkoły podstawowej, którzy chcą przygotowywać liturgie w swoich parafiach i dbać o ich prawidłowy przebieg. Kurs obejmuje zajęcia praktyczne z przygotowania liturgii i fonetykę (komendy po łacinie), a także formację duchową i liturgiczną. Wszyscy kursanci otrzymają opracowany przez Duszpasterstwo Służby Liturgicznej specjalny skrypt, który będzie wykorzystywany w czasie kursu, jak również przydatny podczas przygotowania liturgii w parafii. Ministranci będą poznawać księgi liturgiczne, rytuały, itp., poznawać przepisy dotyczące różnych celebracji liturgicznych oraz uczyć się należycie przygotowywać liturgie i nabożeństwa.

Kurs odbywa się w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu (ul. Wieżowa 2/4 na Ostrowie Tumskim). Koszt kursu wynosi 620zł.

Podsumowanie kursu i egzamin:

Obowiązkowe podsumowanie i egzamin kończący przygotowanie do funkcji ceremoniarza odbędzie się w terminie – 25-26 sierpnia – w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4 (koszt ok. 70 zł – za nocleg i wyżywienie).

Kurs animatora

Organizator: Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej

Termin: 10-17 lipca

Kurs animatora liturgicznego kierujemy do ministrantów po ukończeniu 17. roku życia, którzy chcą pełnić (lub już pełnią) funkcję prezesa koła ministranckiego bądź prowadzą zbiórki formacyjne dla ministrantów. Wszyscy kursanci otrzymają opracowany przez Duszpasterstwo Służby Liturgicznej specjalny skrypt, który będzie wykorzystywany podczas kursu. W ramach kursu będą zdobywali specjalistyczną wiedzę z zakresu duszpasterstwa służby liturgicznej oraz będą nabywali umiejętności do prowadzenia innych. Kurs kończy się egzaminem w czasie turnusu.

Kurs odbywa się w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu (ul. Wieżowa 2/4 na Ostrowie Tumskim).
Koszt kursu wynosi 620zł.

Ministranci, którzy pozytywnie zakończyli kurs, zostaną dopuszczeni do pełnienia poszczególnych funkcji poprzez błogosławieństwo Księdza Biskupa. Zostanie ono udzielone 21 października 2023.

Pozostałe informacje

Poza częściami formacyjnymi i liturgicznymi, na każdym kursie zapewniamy aktywne spędzanie czasu (gry zespołowe, wspólne wyjścia).

Ze względu na program formacyjny realizowany podczas rekolekcji, dostosowany do określonego poziomu umysłowego i dojrzałości, prosimy o przestrzeganie kryterium wiekowego. Kursy odbywają się w formie stałego pobytu na rekolekcjach (nie ma możliwości dochodzenia na zajęcia formacyjne z domu). Dla zaliczenia kursu należy w rekolekcjach brać udział w całości, bez możliwości wcześniejszego wyjazdu. W koszty kursów formacyjnych poza pobytem i wyżywieniem wliczone są wszelkie atrakcje, a także materiały formacyjne na kursy oraz odpowiedni krzyż otrzymywany na błogosławieństwie oraz Legitymacja SLAP.

Liczba miejsc w poszczególnych turnusach jest ograniczona. Decyduje pierwszeństwo zapisu potwierdzone przedpłatą (do 10 dni przed rozpoczęciem turnusu) w kwocie 100 zł na konto podane w mailu zwrotnym po wypełnieniu formularza.

Przyjazd i powrót we własnym zakresie. Rozpoczęcie pierwszego dnia o godz. 11:00, a zakończenie ostatniego ok. godz. 13:00.

Nasze zbiórki

W czasie kolędy
zbiórek nie ma

Czwartek 25.11.2021
o godz. 17:00
w zakrystii/ kościele

Dla kandydatów
w soboty o 9:30

Dla młodszych 
w soboty o 10:30

Sprawdź
w ogłoszeniach
parafialnych

Przerwa
wakacyjna

Przerwa wakacyjna

Adwentowe odliczanie

Dni do Świąt
BOŻE NARODZENIE

Ogłoszenia Zarządu

Jesteśmy na Facebooku