logo-herb

MINISTRANCI NSJ ŚREM

ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

Kursy wakacyjne 2022

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej w okresie wakacyjnym organizuje:

Kurs lektorski

Terminy:

  • 19-24 lipca
  • 16-21 sierpnia

Kurs lektorski kierujemy do ministrantów po VII klasie szkoły podstawowej, którzy posiadają umiejętność płynnego czytania i mają pragnienie proklamowania czytań podczas Mszy św. Kurs obejmuje formację biblijnąfonetycznąliturgiczną oraz wewnętrzną. Wszyscy kursanci otrzymają opracowany przez Duszpasterstwo Służby Liturgicznej specjalny skrypt, który będzie wykorzystywany w czasie kursu. Ministranci będą poznawać Słowo Boże, doskonalić umiejętność prawidłowego czytania, a także poznawać przepisy dotyczące proklamacji Słowa Bożego podczas liturgii. Kurs kończy się egzaminem, a po jego zaliczeniu ministrant otrzymuje promocję.

Kurs odbywa się w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu (ul. Wieżowa 2/4 na Ostrowie Tumskim).
Koszt kursu wynosi 470zł.

 

Kurs psałterzysty

Termin: 19-24 lipca

Kurs psałterzystykierujemy do ministrantów po mutacji, którzy mają pragnienie głoszenia Słowa Bożego podczas liturgii poprzez śpiew psalmu responsoryjnego. Kurs obejmuje formację biblijnąfonetycznąliturgiczną, wewnętrzną oraz zajęcia warsztatowe obejmujące naukę śpiewu. Podczas kursu ministranci będą ćwiczyli śpiewy podczas liturgii słowa (przede wszystkim psalmu responsoryjnego), a także poznawać zasady wykonywania śpiewu podczas liturgii. Kurs kończy się egzaminem, a po jego zaliczeniu ministrant otrzymuje promocję.

Kurs odbywa się w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu (ul. Wieżowa 2/4 na Ostrowie Tumskim).
Koszt kursu wynosi 470zł.

 

Kurs ceremoniarza

Terminy:

  • 11-18 lipca
  • 9-16 sierpnia

Kurs ceremoniarza kierujemy do ministrantów po VIII klasie szkoły podstawowej, którzy chcą przygotowywać liturgie w swoich parafiach i dbać o ich prawidłowy przebieg. Kurs obejmuje formację fonetyczną (komendy po łacinie), liturgiczną oraz wewnętrzną. Wszyscy kursanci otrzymają opracowany przez Duszpasterstwo Służby Liturgicznej specjalny skrypt, który będzie wykorzystywany w czasie kursu, jak również przydatny podczas przygotowania liturgii w parafii. Ministranci będą poznawać księgi liturgiczne, rytuały, itp., poznawać przepisy dotyczące różnych celebracji liturgicznych oraz uczyć się należycie przygotowywać liturgie i nabożeństwa.

Kurs odbywa się w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu (ul. Wieżowa 2/4 na Ostrowie Tumskim).
Koszt kursu wynosi 600zł.

Podsumowanie kursu i egzamin:

Podsumowanie i egzamin kończący przygotowanie do funkcji ceremoniarza odbędzie się w dwóch alternatywnych terminach – 26-27 sierpnia lub 9-10 września – w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4 (koszt 70 zł). Po zaliczeniu egzaminu, ministrant otrzymuje promocję.

 

Kurs animatora

Termin: 11-18 lipca

Kurs animatora liturgicznego kierujemy do ministrantów po ukończeniu 17. roku życia, którzy chcą pełnić (lub już pełnią) funkcję prezesa koła ministranckiego bądź prowadzą zbiórki formacyjne dla ministrantów. W ramach kursu będą zdobywali specjalistyczną wiedzę z zakresu duszpasterstwa służby liturgicznej oraz będą nabywali umiejętności do prowadzenia innych. Kurs kończy się egzaminem, a po jego zaliczeniu ministrant otrzymuje promocję.

Kurs odbywa się w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu (ul. Wieżowa 2/4 na Ostrowie Tumskim).
Koszt kursu wynosi 600zł.

 

Ministranci, którzy uzyskali promocję na zakończenie kursu, zostaną dopuszczeni do pełnienia poszczególnych funkcji poprzez błogosławieństwo Księdza Biskupa. Zostanie ono udzielone w okolicach października.

 

Wczasorekolekcje

Termin: 19-24 lipca

Wczasorekolekcje kierujemy do ministrantów pragnących spędzić wakacje w gronie ministranckim i pogłębić swoje umiejętności w służbie przy ołtarzu. Rekolekcje odbywają się w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu (ul. Wieżowa 2/4 na Ostrowie Tumskim). Koszt kursu wynosi 430zł.

 

Wszystkie kursy odbywają się w formie rekolekcyjnej (nocleg, wyżywienie, formacja, rekreacja)

 

Pozostałe informacje

Poza częściami formacyjnymi i liturgicznymi, na każdym kursie zapewniamy aktywne spędzanie czasu (gry zespołowe, wspólne wyjścia).

Ze względu na program formacyjny realizowany podczas rekolekcji, dostosowany do określonego poziomu umysłowego i dojrzałości, prosimy o przestrzeganie kryterium wiekowego. Kursy odbywają się w formie stałego pobytu na rekolekcjach (nie ma możliwości dochodzenia na zajęcia formacyjne z domu). Dla zaliczenia kursu należy w rekolekcjach brać udział w całości, bez możliwości wcześniejszego wyjazdu. W koszty kursów formacyjnych poza pobytem i wyżywieniem wliczone są wszelkie atrakcje, a także materiały formacyjne na kursy oraz odpowiedni krzyż otrzymywany na błogosławieństwie oraz Legitymacja DSLAP (jeśli nie została jeszcze wydana).

Liczba miejsc w poszczególnych turnusach jest ograniczona. Decyduje pierwszeństwo zapisu potwierdzone przedpłatą (do 10 dni przed rozpoczęciem turnusu) w kwocie 100 zł na konto podane w mailu zwrotnym po wypełnieniu formularza.

Przyjazd i powrót we własnym zakresie. Rozpoczęcie pierwszego dnia o godz. 11:00, a zakończenie ostatniego ok. godz. 13:00.

Uczestnik przywozi:
Wypełnioną kartę uczestnictwa, legitymację szkolną, różaniec, Pismo Święte, notatnik, strój liturgiczny (długie spodnie, alba lub komża), strój sportowy i kąpielowy, prześcieradło oraz śpiwór, dokument potwierdzający wpłatę (ksero dowodu wpłaty, wydruk komputerowy przelewu lub pisemną informację podpisaną przez duszpasterza jeżeli on dokonywał przedpłaty).

Jeśli uczestniczysz w kursie i nie masz wyrobionej legitymacji DSLAP, do karty prosimy dołączyć (spinaczem) zdjęcie legitymacyjne podpisane na odwrocie. Jeśli uczestniczysz w kursie i masz wyrobioną legitymację DSLAP, to prosimy o przekazanie jej wraz z kartą uczestnictwa w dniu przyjazdu.

 

Zgłoszenia

Jeżeli jesteś zainteresowany zgłoś się do księdza Łukasza lub prezesa Łukasza.

 

Nasze zbiórki

W czasie kolędy
zbiórek nie ma

Czwartek 25.11.2021
o godz. 17:00
w zakrystii/ kościele

Dla kandydatów
w soboty o 9:30

Dla młodszych 
w soboty o 10:30

Sprawdź
w ogłoszeniach
parafialnych

Przerwa
wakacyjna

Przerwa wakacyjna

Adwentowe odliczanie

Dni do Świąt
BOŻE NARODZENIE

Ogłoszenia Zarządu

Jesteśmy na Facebooku