logo-herb

MINISTRANCI NSJ ŚREM

ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

Liturgia Eucharystyczna

Liturgia Eucharystyczna to druga (obok liturgii słowa Bożego) zasadnicza część Mszy św. Składają się na nią trzy następujące elementy: przygotowanie darów, modlitwa eucharystyczna oraz obrzędy Komunii świętej. Tak jak centralnym miejscem liturgii Słowa jest ambona, tak centralnym miejscem liturgii eucharystycznej stanowi ołtarz będący znakiem i symbolem Chrystusa – kapłana, ołtarza i ofiary w jednej osobie. Ołtarz zatem nie jest zwykłym stołem, ale świętym stołem ofiarnym, otaczanym we wszystkich wielkich religiach największą czcią. Ma być on piękny i czysty, zawsze przykryty obrusem i nie powinny na nim znajdować się żadne przedmioty, które nie są potrzebne i nie mają znaczenia dla sprawowanej Eucharystii. Od początku sprawowanej liturgii na ołtarzu powinien znajdować się tylko krzyż i świece (choć mogą one być umieszczona także obok niego) oraz ewangeliarz. Dopiero z chwilą rozpoczęcia liturgii eucharystycznej powinno się stawiać na ołtarzu patenę i kielich oraz mszał.

Nasze zbiórki

W czasie kolędy
zbiórek nie ma

Czwartek 25.11.2021
o godz. 17:00
w zakrystii/ kościele

Dla kandydatów
w soboty o 9:30

Dla młodszych 
w soboty o 10:30

Sprawdź
w ogłoszeniach
parafialnych

Przerwa
wakacyjna

Przerwa wakacyjna

Adwentowe odliczanie

Dni do Świąt
BOŻE NARODZENIE

Ogłoszenia Zarządu

Jesteśmy na Facebooku