logo-herb

MINISTRANCI NSJ ŚREM

ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

Modlitwa zintegrowana z działaniem

Tematowi służby liturgicznej w roku św. Józefa poświęcone było wiosenne zebranie  Prezesów Kół Ministranckich. W poniedziałek 26 kwietnia br. w spotkaniu online uczestniczyło niemal 60 odpowiedzialnych z formację służby liturgicznej w parafiach.

Konferencję Św. Józef przykładem dla ministrantów wygłosił ks. Jarosław Krawczyk. Prelegent zauważył, że w oficjalnym kulcie Kościoła św. Józefa wspomina się jedynie dwukrotnie w Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP (19.03) oraz we wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika (1.05). Ks. Jarosław powiedział, że św. Józef może być wzorem dla służby liturgicznej, ponieważ potrafił połączyć modlitwę i działanie. Obraz człowieka zintegrowanego w modlitwie i działaniu prezentują nam teksty biblijne, adhortacja papieża Jana Pawła II Redemptoris custos, list apostolski papieża Franciszka Patris corde czy książka Cień Ojca Jana Dobraczyńskiego.

Ewangelie ukazują św. Józefa, który najpierw się modli i jednocześnie potrafi działać. Łączył modlitwę i działanie nie rozdzielając tych postaw. Józef był całkowicie powierzony Bogu, a z drugiej strony podejmował działanie: w św. Józefie urzeczywistnia się idealnie przezwyciężenie napięcia między życiem kontemplacyjnym a działaniem (Redemptoris custos).

Życie codzienne, a jednocześnie posługę liturgiczną, mogą cechować dwie skrajności. Czasami może dość do przerostu modlitwy nad działaniem. Św. Józef uczy nas racjonalnego działania, które nie wyklucza bogatego życia modlitwy. Kiedy usłyszał nocne polecenie anioła, Józef natychmiast udał się do Egiptu. Przeniósł wprost modlitwę (nocne czuwanie) na działanie (ucieczka przed oprawcami Heroda).

Drugą skrajnością jest  przerost działania nad modlitwą, bowiem pokusa aktywizmu buduje pychę. Ksiądz odwołał się do powszechnego doświadczenia służby liturgicznej i przygotowania liturgii Triduum Sacrum, kiedy bardzo łatwo rzucić się w wir przygotowań liturgii pomijając duchowe przeżycie. Ks. Jarosław powiedział, że w każdym działaniu musi być pierwiastek modlitwy. Nie można skupiać się jedynie na działaniu. Jest to oczywiście proces uczenia, dojrzewania do łączenia modlitwy i zaangażowania.

W drugiej części zebrania ks. Maciej Wegner omówił dekret Penitencjarii Apostolskiej o specjalnych Odpustach związanych z rokiem św. Józefa. Ks. Maciej zwrócił również uwagę uczestników, że w Archidiecezji Poznańskiej Ksiądz Arcybiskup udzielił kościołom jubileuszowym przywileju celebrowania Mszy Świętej wotywnej o świętym Józefie w każdą środę oraz ilekroć do świątyni przybędą pielgrzymi, gdy w kalendarzu liturgicznym nie przypada uroczystość pierwszej klasy. Następnie opiekun Pionu liturgicznego DSLAP omówił zasady liturgiczne związane z mszami wotywnymi o św. Józefie w roku jubileuszowym.

Dekret Arcybiskupa Poznańskiego na rok św. Józefa ZNAJDZIESZ TUTAJ.

Następnie ks. dr Adam Pieckenhagen przedstawił propozycje kursów i rekolekcji wakacyjnych DLSAP. Wywiązała się również dyskusja uczestników dotycząca oceny formację online we  wspólnotach ministranckich. Pojawiło się również pytanie o aktualną formę prowadzenia zbiórek oraz propozycjach wakacyjnych dla ministrantów w parafiach.

W ramach komunikatów duszpasterz SLAP zapowiedział Pielgrzymkę Ministrantów do sanktuarium św. Józefa w Poznaniu na sobotę 25 września br.

Kolejne zebranie prezesów zostało zaplanowane na wrzesień br.

ministranci.archpoznan.pl

Nasze zbiórki

W czasie kolędy
zbiórek nie ma

Czwartek 25.11.2021
o godz. 17:00
w zakrystii/ kościele

Dla kandydatów
w soboty o 9:30

Dla młodszych 
w soboty o 10:30

Sprawdź
w ogłoszeniach
parafialnych

Przerwa
wakacyjna

Przerwa wakacyjna

Adwentowe odliczanie

Dni do Świąt
BOŻE NARODZENIE

Ogłoszenia Zarządu

Jesteśmy na Facebooku