Modlitwy wstawiennicze

Stanowią końcowy element każdej Modlitwy Eucharystycznej. (Wyjątek stanowi ME I, w której pierwsza część modlitw wstawienniczych umieszczona jest już przed konsekracją.) Składają się na nie wezwania za cały Kościół, z imiennym wymienieniem papieża i biskupa miejscowej diecezji, za zmarłych oczekujących w czyśćcu na pełny udział w Bożej światłości oraz za uczestników liturgii, by również uczestniczyli kiedyś w chwale Bogarodzicy i świętych. W mszach obrzędowych stosuje się również dodatkowe wezwania za nowo ochrzczonych, bierzmowanych czy nowożeńców, a w mszach za zmarłych – zwłaszcza pogrzebowych – specjalne modlitwy za konkretną osobę zmarłą. „Modlitwy wstawiennicze wyrażają prawdę, że Eucharystia jest sprawowana w zjednoczeniu zarówno z całym Kościołem niebiańskim, jak i ziemskim oraz że ofiarę składamy za Kościół i za wszystkich jego członków żywych i umarłych…” (OWMR, 79g)

Powiązane Wpisy