Nominacje Prezesa Ministrantów 2018

Kierując się dobrem wspólnoty ministranckiej, Prezes Ministrantów Łukasz Zieliński dokonał nominacji ministrantów, które wejdą w życie w lipcu 2018 roku.

  • Piotr ADAMCZYK  – dotychczas ministrant młodszy – z dniem 1 lipca 2018 zostaje mianowany ministrantem starszym.
  • Miłosz WESOŁEK – dotychczas ministrant młodszy – z dniem 1 lipca 2018 zostaje mianowany ministrantem starszym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.