Nominacje Ministrantów 2019

Prezes Ministrantów Łukasz Zieliński dokonał nominacji ministrantów, które wejdą w życie w czerwcu, lipcu i wrześniu 2019 roku.

  • Kajetan DYSZKANT – dotychczas ministrant młodszy – z dniem 17 lutego 2019 zostaje mianowany ministrantem starszym.
  • Michał LISIECKI – mając na uwadze indywidualne powody, które uniemożliwiają prawidłowe wypełnianie służby ministranta starszego – z dniem 1 września 2019 zostaje mianowany seniorem służby liturgicznej.
  • Kamil ŁUKASZEWSKI – dotychczas ministrant młodszy – z dniem 28 czerwca 2019 zostaje mianowany ministrantem starszym.
  • Jan MŁYNARZ – mając na uwadze indywidualne powody, które uniemożliwiają prawidłowe wypełnianie służby ceremoniarza – z dniem 1 września 2019 zostaje mianowany seniorem służby liturgicznej.
  • Filip PŁÓCINIAK – dotychczas ministrant młodszy – z dniem 28 czerwca 2019 zostaje mianowany ministrantem starszym.
  • Stanisław PANAS – dotychczas ministrant młodszy – z dniem 28 czerwca 2019 zostaje mianowany ministrantem starszym.
  • Wojciech PANAS – mając na uwadze indywidualne powody, które uniemożliwiają prawidłowe wypełnianie służby ministranta starszego – z dniem 1 lipca 2019 zostaje mianowany seniorem służby liturgicznej.

Ze Statutu Ministrantów (§ 6 pkt 7):

Senior Służby Liturgicznej nie ma obowiązku uczestnictwa w stałej służbie, zbiórkach, nie zbiera punktów – z powodu pracy, studiów lub innych okoliczności. Zachowuje jednak nadal wszystkie prawa, nie musi również rezygnować z obowiązków. Senior nie jest stopniem formacji ministranckiej, dlatego nadal zachowuje swój dotychczasowy stopień.


Z nominacji na Ministranta Starszego:

Ministrantowi Starszemu przysługuje honor służby w prezbiterium oraz asystowanie kapłanowi podczas sprawowania przez niego Eucharystii. Strój Ministranta Starszego to biała alba ministrancka, którą należy przepasać białym cingulum.

Powiązane Wpisy