logo-herb

MINISTRANCI NSJ ŚREM

ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

Pierwszy Piątek Miesiąca

Po co w pierwszy piątek miesiąca mamy iść do spowiedzi i przyjmować Pana Jezusa? Dlaczego warto do kościoła przyjść także w pierwszą sobotę miesiąca?

Moja mama mnie oszukała – powiedział nocą w obozie koncentracyjnym rozżalony i bardzo schorowany więzień. – Odprawiłem dziewięć pierwszych piątków, a umieram w grzechu…

– Nieprawda, jestem księdzem, możesz się u mnie wyspowiadać – przytulił go współwięzień. – Było mi tak lekko, że powiedziałem: „Teraz to już mogę sobie umrzeć” – wspominał po latach człowiek, który przeżył piekło II wojny światowej. Kapłan, który nocą udzielił mu rozgrzeszenia, następnego ranka już się nie obudził…

Dotrzymujesz słowa!

Swoją historią były więzień, już jako starszy człowiek, podzielił się z ks. Jerzym Kordułą, proboszczem z Rybnika-Kamienia. Od tego czasu ks. Jerzy stał się wielkim fanem i głosicielem tego nabożeństwa. Zawsze w swoim samochodzie wozi oleje święte i jeżeli jest taka możliwość, udziela sakramentu namaszczenia chorych ofiarom wypadków na drodze.

– Kiedyś przyszedłem z kolędy, dzwoni telefon: „Proszę księdza, może ksiądz przyjechać do umierającego?”. Podjechałem, pod domem był już ambulans, wchodzę do pokoju, a tam reanimacja człowieka – wspomina ks. Jerzy. – Zrobili mi miejsce, udzieliłem sakramentu namaszczenia. Pomodliliśmy się, wyprostowałem się i jeszcze temu człowiekowi udzieliłem błogosławieństwa. I kiedy zrobiłem krzyżyk, na monitorze pojawiła się długa kreska. Odszedł. Wszyscy popatrzyli na mnie. A ktoś powiedział: „Zdążył ksiądz”. „To Pan Bóg sprawił, że to on zdążył” – odpowiedziałem i pomyślałem: „Panie Boże, być może ten człowiek odprawił dziewięć pierwszych piątków miesiąca. Jaki Ty jesteś kochany! Dotrzymujesz słowa!”.

Bóg zawsze dotrzymuje słowa, dlatego warto skorzystać z Jego oferty nabożeństw dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. Przypomnijmy, o co w nich chodzi.

Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami

– powiedział siostrze Małgorzacie Marii Alacoque, zakonnicy żyjącej w Paray le Monial we Francji w XVII wieku, sam Pan Jezus.

Czeka nas niebo!

Chrystus, pokazując tej zakonnicy swoje miłosierne Serce, zostawił jej ogromny skarb, z którego skorzystać może każdy z nas. To właśnie On zaproponował jej praktykę nabożeństwa pierwszych piątków miesiąca, z którym wiążą się wielkie łaski dla grzeszników. Pan Jezus obiecał, że każdy, kto tego dnia przystąpi do Komunii św. wynagradzającej za grzechy i niewdzięczność ludzi, a wcześniej pójdzie do spowiedzi, nie umrze w ciężkim grzechu. Będzie miał łaskę spowiedzi tuż przed swoją śmiercią. A to oznacza tylko jedno: takiego człowieka czeka niebo!

Pan Jezus, pokazując nam swoje Serce, za pośrednictwem francuskiej zakonnicy prosił również o godzinną adorację Najświętszego Sakramentu w każdą noc przed pierwszym piątkiem. Ta modlitwa ma być wynagrodzeniem Sercu Pana Jezusa za niewdzięczność ludzi wobec Jego miłości i miłosierdzia. Siostrze Małgorzacie Marii Alacoque i wszystkim czcicielom Jego Serca Pan Jezus zostawił też 12 obietnic.

On też poprosił ją, by co roku w piątek po oktawie Bożego Ciała obchodzona była uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tego dnia nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Cały czerwiec jest miesiącem, kiedy szczególnie czcimy Serce Pana Jezusa. W Polsce centralny ośrodek tego kultu znajduje się w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, na świecie – w bazylice Paray le Monial we Francji.

Pocieszaj Maryję

Dzień po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzimy wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. Ono także przepełnione jest ogromną miłością do grzeszników. Kult Jej Serca też jest związany m.in. z objawieniami. Tym razem chodzi o znane na całym świecie objawienia w Fatimie. Już po śmierci Hiacynty i Franciszka, 10 grudnia 1925 r., w Pontevedra w Hiszpanii Maryja pokazała Łucji swoje Serce otoczone cierniami. Tego dnia razem z Nią Łucja widziała też Dzieciątko Jezus.

Spójrz, córko moja, na to Serce otoczone cierniami, którymi ludzie niewdzięczni Mnie ranią. (…) Ty przynajmniej staraj się Mnie pocieszać i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym wszystkim, którzy w pierwsze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy wyspowiadają się, przyjmą Komunię Świętą, odmówią Różaniec, towarzyszyć Mi będą przez 15 minut w rozważaniu tajemnic Różańca świętego w intencji wynagrodzenia

– poprosiła Maryja.

Taki początek ma nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Tym nabożeństwem wynagradzamy pięć zniewag i bluźnierstw raniących Niepokalane Serce Maryi:

– bluźnierstwa przeciwko Jej niepokalanemu poczęciu,

– bluźnierstwa przeciw Jej dziewictwu,

– bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu macierzyństwu i nieuznawanie w Niej Matki ludzi,

– znieważanie czynione przez tych, którzy wpajają w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet odrazę do Niepokalanej Matki,

– obrazę czynioną przez tych, którzy znieważają Ją w Jej świętych wizerunkach.

Nabożeństwem pierwszych sobót miesiąca możemy pomóc grzesznikom. Przepraszamy nim Boga za grzechy popełnione względem Serca Maryi i prosimy o Jego miłosierdzie nad światem.

Warunki nabożeństwa wynagradzającego w pierwsze soboty miesiąca

1. Przystąpienie do spowiedzi św. i przyjęcie Komunii św.

2. Odmówienie jednej części Różańca.

3. Odprawienie piętnastominutowej medytacji.

4. Ofiarowanie naszej modlitwy, Komunii, Różańca i medytacji w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi.

12 obietnic Pana Jezusa

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.

2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.

3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.

4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.

5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.

9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.

10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.

11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.

12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

Jak wygląda Serce Jezusa?

Cztery wielkie objawienia Pana Jezusa św. Małgorzacie Marii Alacoque trwały od 1673 do 1675 roku. Pan Jezus pokazał jej wtedy swoje Serce przebite włócznią, otoczone cierniową koroną. Z tego Serca wypływają płomienie miłości do grzeszników. Ich zwieńczeniem jest krzyż.

Jak wygląda Serce Maryi?

Serce Maryi również otoczone jest cierniami i zwieńczone płomieniem miłości. Często na obrazach zamiast cierni widzimy kwiaty, symbol czystości. Bywa też, że serce Matki Bożej przebite jest mieczem. Takie przedstawienie nawiązuje do proroctwa Symeona, który powiedział Maryi: „A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2,35).

Mały Gość Niedzielny

 

Nasze zbiórki

W czasie kolędy
zbiórek nie ma

Czwartek 25.11.2021
o godz. 17:00
w zakrystii/ kościele

Dla kandydatów
w soboty o 9:30

Dla młodszych 
w soboty o 10:30

Sprawdź
w ogłoszeniach
parafialnych

Przerwa
wakacyjna

Przerwa wakacyjna

Adwentowe odliczanie

Dni do Świąt
BOŻE NARODZENIE

Ogłoszenia Zarządu

Jesteśmy na Facebooku