logo-herb

MINISTRANCI NSJ ŚREM

ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

Podejmijcie wyzwanie

W sobotę 5 czerwca br. w katedrze poznańskiej bp Szymon Stułkowski udzielił osobom dorosłym błogosławieństwa do pełnienia funkcji lektora, psałterzysty i ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym.

W homilii celebrans nawiązał do czytanej w tym dniu ewangelii o wdowim groszu. Zachęcił tym samym przyjmujących błogosławieństwo do bezgranicznego zaufania Bogu, do tego, aby dać się jemu prowadzić przez życie. Z kolei pierwsze czytanie opisywało misję archanioła Rafała względem rodziny starotestamentalnego Tobiasza. W czytanym w liturgii fragmencie mocno wybrzmiewają słowa Archanioła: uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi. Słowa te i nas współczesnych zachęcają do wysławiania swoim życiem.  Ksiądz biskup zachęcił również zgromadzonych w poznańskiej katedrze do gorliwego wypełniana powierzonych sobie funkcji, a przez to do świadectwa o przyjętym sakramencie chrztu.

Bp Stułkowski przypomniał wiernym, że przy namaszczeniu nas krzyżmem świętym podczas chrztu kapłan wypowiedział słowa: Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który cię uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza ciebie krzyżmem zbawienia, abyś włączony do ludu Bożego, wytrwał w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne. Funkcja kapłańska realizuje się w życiu ochrzczonych przez gotowość do złożenia ofiary, służenia Bogu swoim życiem. Misja prorocka Chrystusa, dokonuje się w życiu chrześcijan przez głoszenie słowa Bożego, co w liturgii szczególnie wybrzmiewa w proklamowanym przez lektorów i psałterzystów słowie Bożym. Godność królewska to świadomość bycia chrześcijaninem.

Na zakończenie homilii biskup powiedział: zachęcam Was jeszcze raz, podejmijcie to wyzwanie. Wyzwanie, by wysławiać Boga, by realizować misję kapłańską, prorocką i królewską otrzymaną na chrzcie świętym.

W obrzędzie uczestniczyło 49 dorosłych, którzy otrzymali błogosławieństwo do pełnienia funkcji lektora lub psałterzysty oraz 10 ceremoniarzy. Kandydaci przygotowując się do swoich funkcji uczestniczyli w zajęciach Szkoły lektora i psałterzysty oraz Akademickiego Kursu Ceremoniarza corocznie organizowanego przez zespół Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej. Niemal 20 kandydatów formowało się w czasie spotkań organizowanych przy parafii pw. św. Trójcy w Poznaniu.

Msza św. była też okazją do podziękowania za współpracę w prowadzeniu formacji liturgicznej księżom: Bartłomiejowie Dolacie, Piotrowi Kowalewskiemu, Maciejowi Wegnerowi, Damianowi Dudkowiakowi, pani prof. Marcie Wrześniewskiej-Pietrzak, Janowi Gałązce, Jakubowi Durkiewiczowi, Sebastianowi Józiakowi oraz Emilowi Plewie.

Kolejną edycję Szkoły lektora i psałterzysty oraz Akademickiego Kursu Ceremoniarza zaplanowano na marzec 2022 roku.

ks. Adam Pieckenhagen

Nasze zbiórki

W czasie kolędy
zbiórek nie ma

Czwartek 25.11.2021
o godz. 17:00
w zakrystii/ kościele

Dla kandydatów
w soboty o 9:30

Dla młodszych 
w soboty o 10:30

Sprawdź
w ogłoszeniach
parafialnych

Przerwa
wakacyjna

Przerwa wakacyjna

Adwentowe odliczanie

Dni do Świąt
BOŻE NARODZENIE

Ogłoszenia Zarządu

Jesteśmy na Facebooku