logo-herb

MINISTRANCI NSJ ŚREM

ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

Prefacja

Prefacja to pierwszy element Modlitwy eucharystycznej. Nie jest to jednak tylko wprowadzenie do tejże Modlitwy (co sugerować może podstawowe znaczenie jej nazwy: łac. praefatio = słowa wstępne, wstęp, przedmowa), ale w pełnym tego słowa znaczeniu modlitwa i to modlitwa szczególnie ważna, a nawet wręcz uroczysta (w liturgii rzymskiej termin praefatio oznacza bowiem także „słowo wypowiedziane otwarcie, uroczyście, głośno wobec całego zgromadzenia”). Potwierdza to dialog wprowadzający do prefacji będący nie tylko prostym wezwaniem: „Módlmy się…”, ale jakby wzajemnym nawoływaniem się celebransa i zgromadzenia do złożenia dziękczynienia Bogu ze szczególnym wewnętrznym zaangażowaniem. Uroczysty charakter tej modlitwy podkreśla stała formuła wstępna podejmująca poprzednią odpowiedź zgromadzonych: „Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie…”

ks. Waldemar Babicz

Nasze zbiórki

W czasie kolędy
zbiórek nie ma

Czwartek 25.11.2021
o godz. 17:00
w zakrystii/ kościele

Dla kandydatów
w soboty o 9:30

Dla młodszych 
w soboty o 10:30

Sprawdź
w ogłoszeniach
parafialnych

Przerwa
wakacyjna

Przerwa wakacyjna

Adwentowe odliczanie

Dni do Świąt
BOŻE NARODZENIE

Ogłoszenia Zarządu

Jesteśmy na Facebooku