logo-herb

MINISTRANCI NSJ ŚREM

ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

Przyjęcie do ministrantów

W niedzielę 20 listopada, tj. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata na Mszy Świętej o godz. 11:30 do grona ministrantów zostanie przyłączonych sześciu chłopaków – Franciszek, Patryk, Cyryl, Aleksander, Franciszek i Stanisław. Powierzajmy w modlitwie naszych kandydatów.

Wcześniej zapraszamy na obowiązkową zbiórkę – w sobotę 19 listopada o godz. 9:30. W niedzielę natomiast prosimy o przybycie do zakrystii najpóźniej do godz. 11:05, będziemy musieli jeszcze przećwiczyć sam moment przyjęcia. 

Obowiązuje strój galowy (koszula, ładne spodnie i buty). 

Przyrzeczenie nowych ministrantów

Tekst przysięgi (najlepiej do wyuczenia na pamięć) – będzie wypowiadany podczas Mszy Świętej, na której kandydaci zostają przyłączeni do grona ministrantów. Dobrze też jest go sobie wydrukować, by mieć go ze sobą w razie potrzeby.

Dziękując Chrystusowi za łaskę powołania ministranckiego * przyrzekam święte czynności ministranta * wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie * na chwałę Bożą * i dla dobra wspólnoty parafialnej. * Święty Dominiku Savio, módl się za nami. * Amen.

Legitymacja ministranta

Proszę na niedzielę przynieść także wydrukowaną i uzupełnioną kartkę dotyczącą danych ministranta, które są niezbędne do wydania legitymacji ministranta. Jeżeli nie ma zdjęcia, proszę się nie martwić, można tę sprawę załatwić później, nie ma pośpiechu. 

Wyznaczenie stałej służby

Proszę też wydrukować i dostarczyć na niedzielę kartkę w sprawie wyznaczenia swojej stałej służby (ministrant ma obowiązek służyć raz w dzień powszedni oraz raz w niedzielę).

Obie kartki (wyznaczenie służby oraz dane do legitymacji) należy przekazać do prezesa Łukasza Zielińskiego. 

Warto sobie jeszcze przypomnieć także modlitwy przed i po służbie – te modlitwy na pewno już umiecie, a jeśli nie, to koniecznie musicie się nauczyć na pamięć. 

Nasze zbiórki

W czasie kolędy
zbiórek nie ma

Czwartek 25.11.2021
o godz. 17:00
w zakrystii/ kościele

Dla kandydatów
w soboty o 9:30

Dla młodszych 
w soboty o 10:30

Sprawdź
w ogłoszeniach
parafialnych

Przerwa
wakacyjna

Przerwa wakacyjna

Adwentowe odliczanie

Dni do Świąt
BOŻE NARODZENIE

Ogłoszenia Zarządu

Jesteśmy na Facebooku