Psalmy adwentowe QUIZ

Rozwiąż poniższe zadanie! Do połączenia początki i zakończenia charakterystycznych adwentowych refrenów, które śpiewamy z psalmami.  Za prawidłowe wypełnienie quizu ministranci mogą otrzymać +5 pkt 🙂

Powiązane Wpisy