logo-herb

MINISTRANCI NSJ ŚREM

ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

Alba

ALBA – (łac. alba vestis – biała szata). Długa do kostek szata liturgiczna z szerokimi rękawami, wykonana z białego płótna, tradycyjnie sporządzana z lnu, obecnie także z innych, białych tkanin szlachetnych. Jej pierwowzorem jest starożytna tunika używana w okresie starochrześcijańskim i wczesnośredniowiecznym. Nakłada ją katechumen (dziecko lub dorosły) po chrzcie świętym jako znak nowego człowieka, którym staje się przez ten sakrament. Alba jest symbolem czystości duszy będącej w stanie łaski uświęcającej, zdobytej przez krew Baranka (Ap 7,14).

W liturgii albę nakłada: kapłan, diakon, szafarz Najświętszego Sakramentu, ministrant. W ostatnim czasie jest to także strój dzieci w czasie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej i w tzw. białym tygodniu. Jako element stroju kapłana alba ma zakrywać wszystko, co ludzkie, aby w osobie sprawującego liturgię można było dostrzec Chrystusa. Jest przewiązywana sznurem lub paskiem (cingulum), a czasami uzupełniana prostokątnym kawałkiem materiału przykrywającym ramiona i częściowo szyję (humerał).

Wersją skróconą alby jest komża używana przez ministrantów i kapłana w czasie sprawowania nabożeństw i innych posług duszpasterskich.

Nasze zbiórki

W czasie kolędy
zbiórek nie ma

Czwartek 25.11.2021
o godz. 17:00
w zakrystii/ kościele

Dla kandydatów
w soboty o 9:30

Dla młodszych 
w soboty o 10:30

Sprawdź
w ogłoszeniach
parafialnych

Przerwa
wakacyjna

Przerwa wakacyjna

Adwentowe odliczanie

Dni do Świąt
BOŻE NARODZENIE

Ogłoszenia Zarządu

Jesteśmy na Facebooku