logo-herb

MINISTRANCI NSJ ŚREM

ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

Zbiórka – 07.11.2020

Jakie są rodzaje modlitwy?

Modlimy się wszyscy codziennie. Jakie są rodzaje modlitwy? Bo przecież każda wygląda nieco inaczej.

1. Modlitwa uwielbienia

Jest to forma modlitwy, której celem jest uwielbienie Boga. W niej człowiek uwielbia Boga dla Niego samego, dlatego, że On jest, że jest Panem i Stwórcą. Uwielbia Jego majestat, doskonałość, wielkość. Taką formę modlitwy widać:

 • w niektórych psalmach: sławiących Boga lub wzywających narody do uwielbiania Go;
 • w modlitwie liturgicznej: „Chwała na wysokości Bogu” podczas Mszy św. czy w hymnie odmawianym w brewiarzu „Ciebie Boga wysławiamy”;
 • w modlitwie „Ojcze nasz”: „święć się imię Twoje”.

2. Modlitwa dziękczynienia

Jej celem jest dziękowanie Bogu za otrzymane dary. Człowiek mając świadomość otrzymania darów od Boga, dziękuje Mu za nie. W każdej Eucharystii, która oznacza właśnie „dziękczynienie”, kapłan wypowiada słowa: „Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu”, na co lud odpowiada: „Godne to i sprawiedliwe”. Św. Paweł w swych listach wzywa do dziękczynienia:

 • „W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was” (1 Tes 5,18);
 • „Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając podczas niej wśród dziękczynienia (Kol 4,2).

3. Modlitwa przebłagania

Jej celem jest przeproszenie Boga za popełnione grzechy, zaniedbania, niewykorzystane łaski. Modlitwa ta wyraża naszą skruchę, uniżenie przed Bogiem i żal z powodu grzechów. Ta forma modlitwy obecna jest:

 • w modlitwie „Ojcze nasz”: „odpuść nam nasze winy”;
 • w modlitwie liturgicznej: „Spowiadam się… że bardzo zgrzeszyłem…” (Confiteor), „Panie, zmiłuj się nad nami”.

4. Modlitwa prośby (modlitwa błagalna)

Jej celem jest prośba skierowana do Boga o różne rzeczy. Gdy prosimy o coś Boga, wyrażamy swą zależność od Niego, Jego wyższość. W kierowaniu próśb do Boga ważna jest ufność, pokora i poddanie się woli Bożej, gdyż Bóg jako nieskończenie dobry i mądry wie lepiej, czego nam tak naprawdę potrzeba. Pan Jezus zachęca nas również: „Proście, a będzie wam dane” (Mt 7,7). Trzeba pamiętać, że istnieje hierarchia próśb: „najpierw Królestwo, następnie to, co jest konieczne, by je przyjąć i współdziałać w jego przyjściu” (KKK 2632).

Inne rodzaje modlitwy

Możemy też podzielić modlitwy na inne kategorie:

ze względu na podmiot

 • odmawiane w domu prywatnie
 • odmawiane w kościele we wspólnocie

ze względu na sposób modlenia się:

 • modlitwa ustna – wypowiadana na głos
 • modlitwa myślna – wypowiadana w myślach

 

Zadanie na dzisiejszą zbiórkę:

Pamiętajmy, o tym, by nie modlić się tylko wtedy, gdy czegoś potrzebujemy: proszę o zdrowie, proszę o bezpieczeństwo, proszę o fajny prezent pod choinkę… Trzeba także dziękować i przepraszać. Jak my byśmy się czuli, gdyby ktoś nas tylko o coś prosił, a nigdy byśmy nie usłyszeli chociażby słowa „dziękuję”. Dziękujmy Panu Bogu za wszystko – za zdrowie, za ciepły dom, za kolegów i przyjaciół. Tak na prawdę modlić się możemy w każdej chwili przy każdej czynności dnia codziennego – gdy idę do szkoły, gdy spożywam posiłek, gdy spędzam miło czas. Wystarczy krótkie zdanie – dziękuję Ci Panie Boże za to co mam, za tę chwilę, która trwa.

W ramach dzisiejszej zbiórki proszę, by każdy napisał swoją własną modlitwę, w której podziękujesz za ważne dla Ciebie rzeczy i powiesz Mu dlaczego to dla Ciebie takie ważne. Nie wysyłaj tego do nas, modlitwę zapisz u siebie na kartce. Być może ją u siebie zachowasz i będziesz się czasem modlić tekstem tej modlitwy, może wkrótce coś w niej zmienisz, a za jakiś czas się jej nauczysz na pamięć. Możesz też modlić się za każdym razem swoimi własnymi słowami. Po prostu pamiętaj, by nie tylko prosić, ale także dziękować i przepraszać.

Jeżeli bierzesz udział w dzisiejszej zbiórce, wypełnij poniższe pole, byśmy mogli przyznać punkty i przypisać frekwencję na zbiórce.

Króluj nam Chryste!

 

Nasze zbiórki

W czasie kolędy
zbiórek nie ma

Czwartek 25.11.2021
o godz. 17:00
w zakrystii/ kościele

Dla kandydatów
w soboty o 9:30

Dla młodszych 
w soboty o 10:30

Sprawdź
w ogłoszeniach
parafialnych

Przerwa
wakacyjna

Przerwa wakacyjna

Adwentowe odliczanie

Dni do Świąt
BOŻE NARODZENIE

Ogłoszenia Zarządu

Jesteśmy na Facebooku