logo-herb

MINISTRANCI NSJ ŚREM

ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

Zbiórka – 14.11.2020

Króluj nam Chryste!

Na dzisiejszej zbiórce przypomnijmy sobie z jakich części składa się Msza Święta. Można wyróżnić cztery najważniejsze części:

1. Obrzędy wstępne

 • przygotowanie się do mszy świętej poprzez śpiew
 • pozdrowienie i wprowadzenie
 • akt pokuty „Spowiadam się…”
 • wezwanie do Chrystusa Pana „Panie zmiłuj się nad nami…”
 • pieśń chwały – Gloria – „Chwała na wysokości Bogu…”
 • modlitwa dnia – Kolekta – „Módlmy się…”

2. Liturgia słowa:

 • pierwsze czytanie ze Starego Testamentu
 • psalm responsoryjny
 • drugie czytanie z Nowego Testamentu
 • antyfona przed Ewangelią
 • Ewangelia
 • Homilia – kazanie
 • wyznanie wiary – inaczej Credo
 • modlitwa powszechna (modlitwa wiernych)

3. Liturgia eucharystyczna:

 • przygotowanie darów ofiarnych
 • Modlitwa nad darami
 • Prefacja i śpiew „Święty, Święty…”
 • Modlitwa eucharystyczna z Przeistoczeniem
 • Liturgia uczty ofiarnej „Ojcze nasz…”
 • obrzędy znaku pokoju, śpiew „Baranku Boży”
 • Komunia Święta
 • dziękczynienie i modlitwa po Komunii

4. Obrzędy zakończenia:

 • ogłoszenia parafialne
 • błogosławieństwo i odesłanie wiernych

Aby być obecnym na dzisiejszej zbiórce i zdobyć punkty, wypełnij poniższy Quiz 🙂

 

Nasze zbiórki

W czasie kolędy
zbiórek nie ma

Czwartek 25.11.2021
o godz. 17:00
w zakrystii/ kościele

Dla kandydatów
w soboty o 9:30

Dla młodszych 
w soboty o 10:30

Sprawdź
w ogłoszeniach
parafialnych

Przerwa
wakacyjna

Przerwa wakacyjna

Adwentowe odliczanie

Dni do Świąt
BOŻE NARODZENIE

Ogłoszenia Zarządu

Jesteśmy na Facebooku