Zbiórka – 16.01.2021

Króluj nam Chryste!

Przeczytaj dwa ostatnie krótkie wpisy na naszej stronie internetowej:

Po przeczytaniu rozwiąż Quiz.

Pamiętaj, by pomodlić się dzisiaj za naszych kapłanów, za naszą wspólnotę ministrancką. Prośmy Pana Boga o ustanie epidemii, byśmy mogli powrócić wszyscy do szkół, a także wkrótce spotkać się na zbiórkach w kościele.