Zbiórka – 30.01.2021

Króluj nam Chryste!

2 lutego przypada święto Ofiarowania Pańskiego upamiętniające ofiarowanie Jezusa Chrystusa w Świątyni Jerozolimskiej, a także święto Matki Boskiej Gromnicznej. Jednocześnie jest to ostatni dzień, w którym możemy podczas liturgii śpiewać kolędy, dlatego przypomnijmy sobie dzisiaj teksty kolęd, bo to ostatni moment! Znasz wszystkie odpowiedzi? Sprawdź się, jak dobrze znasz kolędy!

Jak co sobotę, za rozwiązanie Quizu ministrantowi przysługuje +5 pkt oraz zostaje zaliczona obecność na zbiórce.